Windsor Wood

  • การขาย
  • 1,590.00 ฿
  • ราคาปกติ 3,000.00 ฿
รวมภาษี


  • วินเซอร์ วู้ด
  • รหัสสินค้า : 10307
  • ชนิดวัสดุ : โครงเหล็กเคลือบ Powder Coat ที่นั่งไม้เอมส์
  • ขนาด : 52x50x72 cm. (SH 44 cm.)