Starfish

  • การขาย
  • ราคาปกติ 2,990.00 ฿
รวมภาษี


  • สตาร์ฟิช
  • รหัสสินค้า : 87004
  • ชนิดวัสดุ : โต๊ะโครงอลูมิเนียม หุ้มหวายเทียม หนา 8 mm Top กระจก tempered glass 5 mm
  • ขนาด : 47x47x62 cm.