New Coral S

  • การขาย
  • ราคาปกติ 3,800.00 ฿
รวมภาษี


  • นิวโครอล เอส
  • รหัสสินค้า : 81008
  • ชนิดวัสดุ : เก้าอี้โครงอลูมิเนียม หุ้มหวายเทียม หนา 8 mm สามารถซ้อนได้
  • ขนาด : 57x59x86 cm.