Kohler XL

  • การขาย
  • 4,500.00 ฿
  • ราคาปกติ 6,400.00 ฿
รวมภาษี


โคลเลอร์ เอ๊กแอล

  • รหัสสินค้า : 70143
  • ชนิดวัสดุ : โต๊ะ TOP หินอ่อน ขาเหล็กหล่อเคลือบสี (Outdoor)
  • ขนาด : 100 x 60x H72 cm.